Nyttig informasjon og tips

Nedenfor finner du nyttig informasjon om hvordan vi organiserer og gjør ting i vår klubb

Slik gjør vi det i Rælingen skiklubb alpin

RSK-Alpins veileder, «Slik gjør vi det i RSK-Alpin» gjelder for alle som har noe med RSK-Alpin å gjøre, enten det er som medlem, utøver, forelder, trener, leder, ansatt eller annen tilknytning. I disse retningslinjene ønsker vi å vise hva vi er opptatt av på trening, i konkurranse og ikke minst hvordan vi oppfører oss mot hverandre for å skape et hyggelig miljø der alle er velkomne. I «Slik gjør vi det i RSK-Alpin» kan du lese mer om mestring, selvstendighet og tilhørighet, tre viktige egenskaper vi i RSK-Alpin vektlegger å hjelpe medlemmene med.

I Rælingen alpin følger vi NIF retningslinjer for barneidrett: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/ og https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/

Samlinger

Gjennom året arrangerer alpingruppa ulike samlinger både felles samling for hele alpingruppa som familiesamlingen og samlinger som er kun for den enkelte gruppa.  For enkelte av gruppene blir det mange samlinger i løpet av et år og for at alle skal trives på samlinger har vi utarbeidet retningslinjer på hvordan vi ønsker å ha det på samlinger og hvordan samlinger skal gjennomføres.

Renn

Vi har mange års erfaring med arrangementer av renn i Marikollen Skisenter. Det er mange oppgaver som skal utføres for å gjennomføre renn, og de har vi samlet i oversikten under. Det er også skjema for portdommere og instruks for portvaktsjef i lenkene under. Bare skriv ut og bruk.

Publisering av bilder på web

Vi trenger din godkjenning som foreldre/foresatt for alle utøvere i Rælingen skiklubb alpin slik at bilder blir publisert på korrekt måte.

Klubbklær

Alpingruppa har inngått en avtale med Proffklær AS om bestilling av klubbklær. Du finner hele vår kolleksjon på proffklaershop.no. Både brukenavn og passord er post.alpin@rsk.no. Betal med kort og få varene levert hjem med posten.

Kafé og varmestue i Marikollen

Kafeen driftes av alpin i perioden 1. desember til 30. april. Dette er dugnadsdrevet som betyr at det er hovedsakelig foreldre som står der. Vi har laget en rutinebeskrivelse og inkludert noen tips og råd for å gjøre dette enklere for alle. Gjør deg kjent med informasjonen før du møter til vakt.

Heiskortsalg – hvordan gjør du det

Heiskortsalg er digitalt og kan kjøpes på www.marikollen.no. Lørdag og søndag vil det i tillegg være heiskortsalg fra kafeen. Det er laget en beskrivelse for hvordan man gjør dette. Gjør deg kjent med informasjonen før du møter til vakt.

Liste over fluorfrie glidprodukter

Fra og med vinteren 2018/2019 har skiforbundet innført forbud mot glidprodukter som inneholder fluor for U16 og yngre.

Lukk meny