Sportslig plan

Mål – bredde og topp i samme klubb

 • Gi et godt sportslig tilbud til klubbens medlemmer
 • Sørge for god ettervekst av unge idrettsutøvere på alle nivåer samtidig som de gode alpintalentene skal få den hjelpen de trenger i sin ferd mot større mål
 • Utvikle selvstendige løpere med gode holdninger, som er glade i idrett og trening
 • Dyrke en arbeidskultur der struktur, innsats og kvalitet er kjerneverdier
 • Stimulere til et sosialt og trygt miljø for medlemmene
 • Legge til rette for å skape løpere med den beste fysiske grunnskoleringen i landet

Holdninger:

 • Positivitet
 • Pågangsmot
 • Vilje
 • 100% innsats
 • Fokus og konsentrasjon på den jobben som skal gjøres
 • Ha respekt for hverandre 
 • Være forbilde

 

Hentet fra skiforbundet

Treninger

 • Trener 2-3 dager på ski om vinteren
 • Trener 1-2 dager med barmark om sommeren
 • ca. 10 samlingsdøgn fra høstferien til jul

Filosofi

 • Gruppene er en arena for å utvikle seg og skape det beste i et treningsfellesskap. Fellesskapet etterstrebes ved at løpere i grupper med samlinger forventes oppmøte basert trenings- og samlingsplanen. Ved gjentagende manglende deltagelse på treninger og samlinger, står klubben ved trenere og sportslig fritt til å overføre løperen til en annen gruppe med annet tilpasset opplegg.
 • Det må mer aktivitet og trening til enn det klubben kan tilby. Rælingen Skiklubb Alpin lever etter mottoet «i tillegg til, og ikke istedenfor» når det kommer både til vanlige treninger og trenings/skisamlinger. Det skal ikke gå på bekostning av opplegget til gruppene.
 • Barmark er gratis. God utholdenhet og motorikk gjør at man tåler en større treningsbelastning senere.
 • Allsidighet og variasjon er viktig for å opprettholde motivasjon og øke mengden
 • Det kan være bra å drive annen sommeridrett opp til og med U14, da dette gir mer og variert aktivitet.
 • Ha progresjon i treningsvolumet gjennom aldersbestemte klasser.
 • Holde kostnadsnivået nede.
 • Legge til rette for hospitering mellom gruppene på trening og samling. Det er trenerne som vurderer om løperne tilfredsstiller kriteriene for hospitering, og det er de som vurderer om «deltagelse på trening» er sportslig hensiktsmessig.

Beslutning og evaluering:

 • Evaluering og beslutning foretas av trenere og sportslig:
  • Trenerforum
  • Sportslig ledelse
 • Evalueringen foregår igjennom hele sesongen:
  • Evaluering av løpere vil skje gjennom hele sesongen. Er det enkelte løpere som utvikler seg i en eller annen retning vil løperen kunne bli flyttet opp eller ned på gruppene. Det er treneren på den aktuelle gruppen som kommer med henvendelsen til treneren på gruppen over eller under og til Sportslig.

Evalueringskriterier U14-U16

 • Skitekniske ferdigheter
  • Trenere vurderer hvor langt den enkelte løper har kommer i skitekniske ferdigheter – i samsvar med      hvor i Skiforbundets utviklingstrapp. Dette for å gi løperen best mulig forutsetninger for utvikling.
 • Fysiske ferdigheter – Barmark
  • Evaluering baseres på resultater og utvikling i Ironman.
 • Sosial modenhet, holdninger og mentalitet
  • Evalueres av trenere på de ulike gruppene. Foretas igjennom hele sesongen.

Kriterier U12 og yngre

 • Rælingen skiklubb alpin følger NIF bestemmelser om barneidrett
 • Gruppene er fordelt etter alder
 • Det oppfordres til å drive annen idrett på sommeren i tillegg til alpin
 • Opp til 6-års alder
  Lek og varierte aktiviteter skal stimulere barnas utvikling og styrke de grunnleggende bevegelsene.
 • 7–9 år
  Gode muligheter til å utforske og øve på ulike fysiske aktiviteter eller idrettsøvelser med forskjellige bevegelsesmønstre, slik at de får bred bevegelseserfaring. Dette gir et godt grunnlag for senere bevegelseslæring. Slike aktiviteter kan drives innenfor
  en eller flere idretter, men hver idrett har ansvaret for å gjøre tilbudet variert og tilpasset barnas utviklingsnivå.
 • 10–12 år
  Idretten skal preges av varierte aktiviteter og høyt aktivitetsnivå som sikrer gode basisferdigheter. Fordypning i en eller noen få idretter kan sikre et godt teknikkgrunnlag for senere utvikling innenfor idrettsgrenen.

 

Ved spørsmål ta kontakt med Sportslig leder, Tommy Akselsen, tommy@rsk.no eller mob 90979033.