Her kommer de nye nettsidene til RSK. Foreløpig må du kopiere denne linken til de gamle sidene:

www.kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948509538

Oppstår det problemer under navigering på de gamle sidene, bytt ut "rsk.no" med "kxweb.no".

eksempel:

https://rsk.no/portal/theme/team/main.do?teamId=24140

=

https://kxweb.no/portal/theme/team/main.do?teamId=24140

Lukk meny