Velkommen til Rælingen skiklubb alpin!

Fyll ut informasjonen i skjemaet under og du vil bli henvist til riktig treningsgruppe.

Som medlem i Rælingen skiklubb betaler du medlemsavgift. Denne varierer i forhold til hvilket medlemsskap du velger. Treningsavgift avgjøres på bakgrunn av hvilken treningsgruppe du vil delta i. Se under «Grupper» for detaljer om pris per gruppe.

Vi gir 30% søskenmoderasjon på treningsavgiften for søsken nummer 2 og 50% for søsken nr. 3.

*Søskenmoderasjon gjelder ikke for Knøttegruppene.

 

Hva er forventet av deg som forelder og som du må stille opp på?

 • RSK alpin er en dugnadsdrevet klubb og derfor må du som foreldre bidra på dugnad for å holde kostnadene nede.
 • Når barna trener så må man gjennom sesongen bidra som tilsynsvakt (innendørstrening) og når Marikollen åpner som heis- eller kafevakt, og i skibakken under trening (hjelpe trenere etter behov). Dette foregår i treningstiden for barna.
 • 1-2 helger dugnadsvakt i løpet av sesongen (fredag, lørdag og søndag) som kafe-,  heis-, barnebånd- eller airbagvakt
 • Bidra til gjennomføring av Rælingsspretten (eget renn i Marikollen en helg) og RSK renn i Marikollen.
 • Barmark og dugnadshelg i september; aktive løpere i klubben trener lørdag og søndag hvor foreldre hjelper til med forefallende arbeid i Marikollen skisenter.
 • Om du har mulighet til å bidra utover dette så setter vi veldig stor pris på det.
 • Alle gruppene bruker Spond til å kommunisere treninger så du som forelder må laste ned app eller gå via nett.

Utstyrskrav

 • Hjelm og ryggskinne
 • Det er anbefalt å ha alpinski og ikke twintip. Her finnes det masse brukt utstyr til en rimelig penge.
 • Preppeutstyr for å sikre skarpe stålkanter på skiene.

Heiskort

 • Alle aktive løpere får rabatt. Egen kode blir delt med disse.
 • Alle foreldre med barn på grupper som har dugnadsvakter får foreldrerabatt på heiskort. Informasjon blir sendt ut med egne koder.
 • Knøttegruppene har ikke dugnadsvakter og Knøtteforeldre får dermed kun medlemsrabatten på heiskort om de inngår i familiemedlemskap. Informasjon deles i Spond om hvordan kjøpe sesongkort med rabatt.
 • Alle aktive medlemmer får medlemsrabatt på heiskort, og informasjon blir sendt ut sentralt hvordan få rabatt.

Renn

Det er helt frivillig å delta på renn, men vi oppfordrer alle til å bli med. Dette er kjempegøy og sosialt både for store og små. Hver gruppe avtaler hvilke renn man ønsker å delta på og påmelding gjøres individuelt.

Rælingen Skiklubb alpin arrangerer flere renn i Marikollen som er fine for alle å delta på. Det er trygt å kjøre på hjemmebane.

Generelle vilkår

Innmelding

Innmelding i Rælingen Skiklubb gjøres via skjemaet nederst på siden. Medlemskontingent styres og faktureres av Rælingen Skiklubb sentralt. Priser og info finner du i bunnen av innmeldingsskjemaet. Alle som ønsker å trene alpint i Rælingen Skiklubb alpin må være innmeldt i klubben og ha betalt treningsavgift.

Treningsavgift

Treningsavgiften fastsettes årlig og faktureres for perioden 1. mai til 30. april året etter. De til enhver tid gjeldende satser finnes på respektive gruppesider på rsk.no/alpin

Medlemskontigentet er gjeldende pr kalenderår.

Utmelding

Utmelding skal skje skriftlig til Rælingen Skiklubb til sportslig.alpin@rsk.no. Dersom utmelding sendes etter at treningsavgiften er sendt ut, må treningsavgift for hele sesongen, samt andre utestående kostnader (samlingskostnader etc.) betales fullt ut.

Dersom du ønsker å fortsette å være medlem i Rælingen Skiklubb etter utmelding av alpingruppa, må dette spesifiseres i oppsigelsen.

Oppstart

Vi tilbyr to gratis treninger med tildelt gruppe før kravet om medlemskap og betaling av treningsavgift trer i kraft. Utøvere som ønsker å fortsette etter de to gratistreningene må betale medlemskontingent og treningsavgift for inneværende periode for å fortsette å trene i Rælingen Skiklubb alpin. Dersom medlemskontingent og treningsavgift ikke betales vil utøveren ikke ha anledning til å delta på trening.

Praktisk

Som foresatt i Rælingen Skiklubb alpin forventes det at du holder deg orientert på følgende plattformer:

– rsk.no/alpin
– Treningsgruppens side på Facebook
– Spond

Klubben og bakken drives på dugnad, så alle foresatte må bidra med dugnadsarbeid av ulik art gjennom året. Det oppfordres at foreldre deltar i bakken under trening, både til opprigging, ploging, nedrigging og andre oppgaver. Spør treneren om hvilke oppgaver han/hun trenger hjelp til.

Her kan du melde deg inn i RSK alpin. Etter å ha fylt ut dette skjemaet blir du sendt videre til registrering i Spond.