OM RSK

Rælingen Skiklubb ble stiftet i 1930. Klubben har tilhold i Marikollen Skisenter hvor vi tilbyr ekte skiglede til alle barn og unge i grenene alpin, langrenn, freeski og skihopp.

Organisasjon

Årsmøtet er RSK høyeste myndighet og avholdes hvert år i slutten av mars. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i klubbens lov – Lov for Rælingen Skiklubb. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles.

Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet.  På årsmøtet velges det representanter til RSK sitt hovedstyre.

Alle gruppene har sitt eget styre som velges på gruppenes årlige møte, det er opp til gruppene selv hvor mange som skal sitte i gruppens styre, men leder i hver av gruppene sitter automatisk i hovedstyret. Hovedstyre er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Lov for Rælingen Skiklubb

Lov for Rælingen Skiklubb, stiftet 31. mars 1930 Vedtatt den 9. mai 1983 med senere endringer senest av 15.april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den 8.mai 2009.