Gruppe GUL – barn fra 1- og 2-klasse

Gruppen har tilbud om en treninger i uken.

Treningsdager er normalt torsdager  (kl. 17:55-19:00)