Gruppe BLÅ – barn og ungdom fra 5-, 6- og 7-klasse

Gruppen har tilbud om to treninger i uken, med tilbud om en ekstra ivrigtrening

Treningsdager er normalt mandager og torsdager  (kl. 17:55-19:30)

Ivrigtrening er normalt onsdager (kl. 18:25 – 20:30)