Velkommen til Freeski
&
Snowboard!

Fyll ut informasjonen i skjemaet under og du vil bli henvist til riktig treningsgruppe.

Som medlem i Rælingen skiklubb betaler du medlemsavgift. Denne varierer i forhold til hvilket medlemsskap du velger. Treningsavgift avgjøres på bakgrunn av hvilken treningsgruppe du vil delta i. Se under «om Freeski» for detaljer om pris.

Vi gir 30% søskenmoderasjon på treningsavgiften for søsken nummer 2 og 50% for søsken nr. 3.

Generelle vilkår

Innmelding

Innmelding i Rælingen Skiklubb gjøres via skjemaet nederst på siden. Medlemskontingent styres og faktureres av Rælingen Skiklubb sentralt. Priser og info finner du i bunnen av innmeldingsskjemaet. Alle som ønsker å trene i Rælingen Skiklubb må være innmeldt i klubben og ha betalt treningsavgift.

Treningsavgift

Treningsavgiften fastsettes årlig og faktureres pr. kalenderår. De til enhver tid gjeldende satser finnes på respektive gruppesider.

Utmelding

Utmelding skal skje skriftlig til Rælingen Skiklubb på Freeski-snowboard@rsk.no. Dersom utmelding sendes etter at treningsavgiften er sendt ut, må treningsavgift for hele sesongen betales fullt ut.

Oppstart

Vi tilbyr to gratis treninger med tildelt gruppe før kravet om medlemskap og betaling av treningsavgift trer i kraft. Utøvere som ønsker å fortsette etter de to gratistreningene må betale medlemskontingent og treningsavgift for inneværende periode for å fortsette å trene i Rælingen Skiklubb . Dersom medlemskontingent og treningsavgift ikke betales vil utøveren ikke ha anledning til å delta på trening.

Praktisk

Som foresatt i Rælingen Skiklubb forventes det at du holder deg orientert på følgende plattformer:

– Treningsgruppens side på Facebook
– Spond

Klubben og bakken drives på dugnad, så det forventes også at alle foresatte bidrar med dugnadsarbeid av ulik art gjennom året. Det er normalt behov for foresatte i bakken ifm. trening, både til rigging, shaping, nedrigging og andre oppgaver.

Her kan du melde deg inn i RSK Freeski og Snowboard

Flere søsken? Separer med komma.
Prisen gjelder kun medlemskap i RSK, treningsavgift tilkommer.
2022 © Rælingen Skiklubb
Lukk meny