Vi tilbyr skolekjøring i Marikollen!

Pris på heiskort er kr 150 for hver elev. Lærerne går gratis. Vi tilbyr samlet faktura for heiskortene, slik at elevene slipper å ta med penger for å kjøpe heiskort.

Åpningstid: kl. 9-14

Vi holder varmestua åpen, men kan ikke garantere at vi åpen kafé/servering.

Leie av skiutstyr: Marikollen har ikke leie av skiutstyr, men Bua i Rælingen låner ut gratis utstyr. Kontakt dem direkte dersom dere har behov for å låne utstyr.

Marikollen stiller med heisansvarlig og heisvakt. Skolen må selv stille med personell (lærere/foresatte) som kan bistå elevene i heisene. I tillegg må skolen stille med en vaktpost i bakken, dersom elevenes alder tilsier at dette er hensiktsmessig. Om flere lærere er med på ski, er det ikke nødvendig med vaktpost.

For mer informasjon, ta kontakt med oss eller last ned informasjonsskriv.

Cecilie Wenger
RSK – Rælingen alpin
styret.alpin@rsk.no
Mob 90564663

Lukk meny