Vi tilbyr skolekjøring i Marikollen!

Pris på heiskort er kr 150 for hver elev. Lærerne går gratis. Vi tilbyr samlet faktura for heiskortene, slik at elevene slipper å ta med penger for å kjøpe heiskort.

Åpningstid: kl. 9-14

 

Pga Covid-19 så vil Marikollhytta følge smittevernsregler og løpende vurderinger gjøres om varmestue er åpen.

Leie av skiutstyr: Marikollen har ikke leie av skiutstyr, men Bua i Rælingen låner ut gratis utstyr. Kontakt dem direkte dersom dere har behov for å låne utstyr.

Marikollen stiller med heisansvarlig og heisvakt. Skolen må selv stille med personell (lærere/foresatte) som kan bistå elevene i heisene. I tillegg må skolen stille med en vaktpost i bakken, dersom elevenes alder tilsier at dette er hensiktsmessig. Om flere lærere er med på ski, er det ikke nødvendig med vaktpost.

For mer informasjon, ta kontakt med oss eller last ned informasjonsskriv.

Morten Akersveen
Driftsleder Marikollen
morten@marikollen.no

mobil: 99438393

Lukk meny